Over Visie-R

Geschiedenis

Wat in 2004 begint als een werkervaringsproject voor ex-gedetineerden groeit in 2008 uit tot een stichting voor steeds meer verschillende doelgroepen. Na ex-gedetineerden volgen al snel dak-en thuislozen, (ex)verslaafden, GGZ-cliënten en langdurig werkelozen die via werkervaringsprojecten terugkeren in de maatschappij. Samenwerking wordt aangegaan met:

 • Zorginstellingen: o.a. De Binnenvest en Rivierduinen etc.
 • Forensische zorgpartijen zoals Fivoor
 • Gemeenten voor WMO
 • Reclassering

 

 

Activiteiten

Door werkopdrachten van woningbouwverenigingen, gemeenten en particulieren ervaren de deelnemers dagritme en doen zij werkervaring op. In 2011 wordt een centrum ingericht om de activiteiten houtbewerking en fietsreparatie aan te bieden.

Blik op Werk

Het keurmerk Blik op Werk wordt in 2013 toegekend. Het begeleidingsconcept krijgt een steeds vastere vorm en in 2014 breidt Visie-R uit met een eigen uitzendbureau. Via dit uitzendbureau zetten de deelnemers hun eerste stappen op de reguliere arbeidsmarkt.

Werkgebied

De doelgerichte, kleinschalige en mensgerichte aanpak van Visie-R slaat aan. Dagelijks zijn veel klusteams onderweg naar projecten in de wijde omgeving van de Duin- en Bollenstreek. Met samenwerkingspartners als GGZ reclassering, gemeenten, diverse bedrijven zoals bijvoorbeeld woningbouwverenigingen ontwikkelt Visie-R doorlopend nieuwe initiatieven rond arbeidsmatige dagbesteding en sociale activering. De doelgroepen van Visie-R zijn uitgebreid van (ex)gedetineerden naar onder andere langdurig werklozen, dak- en thuislozen, taakgestraften en (ex)verslaafden. Visie-R is werkzaam in verschillende regio's; Leidse regio, Duin-Bollenstreek, Den Haag,(haaglanden) Alphen aan den Rijn en Gouda.

Visie

Visie-R staat midden in de samenleving en begeleidt mensen met complexe problematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Visie-R activeert en stimuleert hen, onder leiding van ervaren en vakkundige medewerkers, om al werkende een stap dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Voor deelnemers die niet aan het gewone arbeidsproces kunnen deelnemen is Visie-r een stimulerende en activerende omgeving. Daar waar het kan zal Visie-R alles in het werk stellen om deelnemers door te laten stromen naar een (beschutte) werkomgeving. Wij doen dat om mensen een nieuwe kans te bieden, een zinvolle dagbesteding te geven en gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de deelnemers. Voor onze keten partners zijn wij een belangrijke partner om mensen op het werkpad te begeleiden. Dit doen we op een betrokken, transparante, duurzame integere manier met respect voor de deelnemers aan onze trajecten. We nemen graag onze verantwoordelijkheid om de maatschappij veiliger en duurzamer te maken.

“Visie-R biedt nieuwe kansen en laat je groeien .”


ANBI

De naam van de Instelling: Stichting Visie-R
RSIN: 819661338
Post adres: Haven 16A ,2161 HK LIsse
Doelstelling: Het activeren en verlenen van dagbesteding voor deelnemers met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Bij personen vallend onder zorg- en hulpinstellingen.
Hoofdleinen van het actuele beleidsplan: Het aanbieden en het begeleiden van dagbesteding en stappen maken indien haalbaar naar een betaalde baan en of zinvolle dagbesteding.
De manier waarop de stichting het geld werft is door het doorfactureren aan Gemeentes (WMO),  Zorginstellingen, Woningbouwcoorporaties, en overige instellingen.
Het beheer van het vermogen wordt uitgevoerd door de Directie, daarop wordt toezicht gehouden door de Raad van Commisarissen.
De besteding van het vermogen wordt aangewend conform de statuten.
Bestuurdersamenstelling: Directie: Dick van Wielink
Beloningsbeleid Raad van Toezicht: Vergoeding op basis van vacatievergoeding en kantoorkosten.
Balans en staat van baten en lasten: Jaarrekening 2022
Sociaal Jaarverslag 2018

Kernwaarden van Visie-R

 • Duurzaam
 • Integer
 • Betrouwbaar
 • Betrokken
 • Respectvol
 • Vakkundig
 • Transparant
 • Kleinschalig

Certificatie & Erkenning

 
 

Privacy verklaring & Klachtenreglement

Privacy reglement
Klachtenreglement
Kunnen we wat voor je betekenen? Bel ons op 0252 422 427 of stuur een
Of wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Over Stichting Visie-R

Stichting Visie-R ontwikkelt en begeleidt werkervaringsprojecten en arbeidsmatige dagbesteding voor haar deelnemers. Door onze persoonlijke aanpak en directe samenwerking met zorg- en gemeentelijke partners (WMO) vinden wij voor iedereen een passend traject.

Contact

T: 0252 – 422427
E: info@visie-r.nl
A: Haven 16a, 2161 HK  Lisse

Recente blog posts