MVO en SROI

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Social Return On Investment

Door uw opdracht bij ons onder te brengen draagt u bij aan uw maatschappelijke verantwoording. Visie-R is een werkervaringsbedrijf.

  • Al onze producten en diensten worden gemaakt door mensen met een arbeidsbeperking.
  • Deze mensen werken onder begeleiding van ervaren vakkrachten.
  • Wij bieden arbeidsmatige dagbesteding en sociale activering.
  • Een trajectplan op maat leidt tot certificering en terugkeer op de arbeidsmarkt.

Social return on investment (SROI) heeft als doel bij te dragen aan het vergroten van  arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Overheidsorganisaties, en  steeds meer bedrijven, stellen als eis dat SROI wordt opgenomen in de opdracht. Door met Visie-R samen te werken voldoet u aan deze eis.

*Stichting Visie-R heeft de ANBI status (algemeen nut beogende instelling).

Certificatie & Erkenning

 
 

ANBI

De naam van de Instelling: Stichting Visie-R
RSIN: 819661338
Post adres: Haven 16A ,2161 HK LIsse
Doelstelling: Het activeren en verlenen van dagbesteding voor deelnemers met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Bij personen vallend onder zorg- en hulpinstellingen.
Hoofdleinen van het actuele beleidsplan: Het aanbieden en het begeleiden van dagbesteding en stappen maken indien haalbaar naar een betaalde baan en of zinvolle dagbesteding.
De manier waarop de stichting het geld werft is door het doorfactureren aan Gemeentes (WMO),  Zorginstellingen, Woningbouwcoorporaties, en overige instellingen.
Het beheer van het vermogen wordt uitgevoerd door de Directie, daarop wordt toezicht gehouden door de Raad van Commisarissen.
De besteding van het vermogen wordt aangewend conform de statuten.
Bestuurdersamenstelling: Directie: Dick van Wielink
Beloningsbeleid Raad van Toezicht: Vergoeding op basis van vacatievergoeding en kantoorkosten.
Balans en staat van baten en lasten: Jaarrekening 2022
Sociaal Jaarverslag 2018
Kunnen we wat voor je betekenen? Bel ons op 0252 422 427 of stuur een
Of wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Over Stichting Visie-R

Stichting Visie-R ontwikkelt en begeleidt werkervaringsprojecten en arbeidsmatige dagbesteding voor haar deelnemers. Door onze persoonlijke aanpak en directe samenwerking met zorg- en gemeentelijke partners (WMO) vinden wij voor iedereen een passend traject.

Contact

T: 0252 – 422427
E: info@visie-r.nl
A: Haven 16a, 2161 HK  Lisse

Recente blog posts